0575 – 743 202

Navigeer naar:

Mediation/ echtscheidingsbemiddeling

Wanneer je voor een echtscheiding staat, kan het een uitdaging zijn om door de emoties en onzekerheden heen te navigeren. Gelukkig is er een oplossing die kan helpen om deze uitdagingen aan te gaan: mediation, ook wel echtscheidingsbemiddeling. Mediation is een proces waarbij jullie als deelnemers zelf de regie hebben over de oplossing. In tegenstelling tot het voeren van een procedure op tegenspraak, wat vaak kostbaar en tijdrovend kan zijn, is mediation veel goedkoper en sneller. Daarnaast is het een proces waarin er bij Aleide, als gespecialiseerd advocaat-mediator, aandacht is voor zowel de juridisch inhoudelijke afwikkeling als (anders dan in een gerechtelijke procedure) ook voor de emoties, die gepaard gaan met het ontvlechten van een relatie en de impact hiervan op de kinderen.

Aleide afficheert zich als een kindvriendelijke advocaat. Er wordt niet alleen over de kinderen gepraat om te komen tot een ouderschapsplan. Maar er wordt ook met hen gepraat, mits jullie dat nuttig vinden. De kinderen komen soms met waardevolle tips, die heel bruikbaar kunnen zijn bij het vinden van oplossingen voor de invulling van het ouderschapsplan. Voor de kinderen zelf is er een kindplan dat zij kunnen invullen. Dit plan kan een leidraad bieden voor de mediation. Soms wordt er een neutrale kindertherapeut verzocht om deel te nemen aan het proces.

 

Tijdens het mediationtraject wordt er onder begeleiding van Aleide als neutraal mediator gezocht naar een oplossing die voor jullie allemaal werkt. Aleide zal als onafhankelijke derde partij jullie begeleiden bij het voeren van gesprekken en het vinden van oplossingen. Doordat jullie geholpen worden bij het communiceren en onderhandelen, is het vaak makkelijker om tot een acceptabele oplossing te komen dan wanneer je dit samen doet in deze levensontwrichtende fase van je leven.

Aleide heeft veel ervaring in het scheiden van ondernemers en het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden. Er kan evt. hulp ingeschakeld worden van een onafhankelijk financieel deskundige die evt. samen met jouw accountant komt tot vaststelling van de waarde van de onderneming.

Soms kan het nuttig zijn om tijdens het mediationtraject een uitstapje te maken om een gesprek te hebben met een relatietherapeut. Niet om de relatie te herstellen, maar om de ombuiging van de relatie van partners in die van ex-partners te begeleiden. Soms heb je zoveel pijn opgelopen bij de scheiding, dat het helpend kan zijn om één of een aantal helende gesprekken onder leiding van een deskundige te voeren. Bij Family Matters bestaat de mogelijkheid om onder hetzelfde dak van het House of Family Matters deze ontvlechtingsgesprekken te voeren.

Dus als je op zoek bent naar een oplossing voor jouw echtscheidingszaak, overweeg dan om mediation te proberen. Je hoeft het niet op voorhand met jouw partner over alle onderwerpen eens te zijn. In de mediation wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing en als dat niet op alle punten lukt, dan kan de informele geschillenregeling van de rechtbank hierbij nog een oplossing bieden. Het is een snelle, goedkope en effectieve manier om tot een oplossing te komen waarbij rekening wordt gehouden met alle belangen en waarbij er ook aandacht is voor emoties en kinderen.

Mocht je vragen hebben of een vrijblijvend kennismakingsgesprek willen, neem dan contact op met Aleide Hendrikse-Voogt. Zij is aangesloten bij diverse specialisatieverenigingen, waaronder de vFAS, de VvCP en de Mfn. Ook help ze op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Overlegscheiding/ collaborative divorce/ Op-een-lijn-methode

“Onze mediation was mislukt. Ik zat er zo doorheen en vertrouwde mijn ex voor geen cent. Toch had ik geen zin in een vechtscheiding en wist ik dat als ik iemand naast mij had staan die met mij meedacht, de kinderen veel minder hinder van de scheiding zouden ondervinden dan wanneer we jarenlang zouden gaan procederen. Aleide heeft mij supergoed van raad en daad voorzien. De gesprekken waren pittig, maar omdat ik er niet alleen voor stond, was het voor mij te doen. Uiteindelijk hadden we na vier gesprekken een convenant en een ouderschapsplan.”

Vind je het principe om samen met jouw (aanstaande) ex-partner tot een oplossing te komen bij een scheiding een mooie gedachte, maar aarzel je of dit voor jou wel haalbaar is in mediation? Of merk je dat het je zelf niet lukt om in een mediation volledig uit de verf te komen en heb je zelf iets meer nodig dan alleen mediation? Dan kan een overlegscheiding op basis van de beginselen van de VvCP (Vereniging van Collaborative Practice) of op basis van de op-een-lijn-methode (zie www.op-een-lijn-methode.nl)  een mogelijkheid voor jou zijn om de scheiding te regelen zonder dat er geprocedeerd wordt. Ieder heeft dan een eigen advocaat als vertrouwenspersoon. De advocaten zullen zich opstellen als professionele bruggenbouwers tussen jullie. Deze vorm van scheiding wordt ook wel een mediationplus-model genoemd.

Het uitgangspunt bij een overlegscheiding is dat ieder van jullie een eigen advocaat heeft, die is aangesloten bij de VvCP of geregistreerd staat bij www.op-een-lijn-methode.nl. Deze beide advocaten, die hiervoor speciaal zijn opgeleid, tekenen van tevoren dat zij niet zullen gaan procederen. De advocaten zullen in overleg, zonder tussenkomst van een rechter, met jullie op respectvolle wijze zoeken naar oplossingen die juridisch en financieel haalbaar zijn en die ieder van jullie een toekomstperspectief biedt. Er kan hierbij een team van neutrale professionals worden ingeschakeld ten gunste van de oplossing, zoals een neutraal financieel deskundige om de waarde van de (aandelen van de) onderneming vast te stellen of een neutrale coach die jullie kan helpen bij het ontvlechten van de relatie en/ of een kindercoach die met de kinderen spreekt.

Deze vorm van scheiding kan een goede manier zijn om de relatie te ontvlechten als een eerder gevolgd mediationtraject niet gelukt is of als je te onzeker bent om de financiële gevolgen van de scheiding zelf in een mediation te regelen, omdat er sprake is van een grote ongelijkheid in kennis en kunde tussen jou en jouw partner of als de emoties tussen jullie zodanig de boventoon voeren, dat het nauwelijks mogelijk is om samen tot een gesprek te komen. De VvCP-advocaten kunnen jullie dan op een goede wijze ondersteunen om toch buiten de rechter tot zorgvuldige afspraken over de scheiding te komen.

Mr. Aleide Hendrikse-Voogt is aangesloten bij de VvCP en één van de mede-oprichters van de op-een-lijn-methode. Mocht je vragen hebben of een vrijblijvend kennismakingsgesprek willen, neem dan contact op met Aleide (06 476 57 212).

Second opinion/ Rechtspositiebepaling

Wil ik wel scheiden? Hoe zal ik de scheiding aanpakken? Ik wil wel graag naar een mediator, maar ben niet zo goed als mijn ex in cijfers, wat nu? Kan ik het door de mediator opgestelde convenant wel tekenen of snijd ik mezelf hiermee in de vingers? Dit zijn voorbeelden van vragen, waarmee je terecht kunt voor advies en coaching bij advocaat en mediator, Aleide Hendrikse-Voogt.

Als je in een situatie bent belandt waarin je overweegt om te scheiden of als je te maken krijgt met een ander juridisch familierechtelijk probleem, kan het lastig zijn om te weten wat jouw rechten en plichten zijn. Het is belangrijk om van tevoren goed geïnformeerd te zijn, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. Je zou de verkregen informatie van jouw eigen advocaat kunnen gebruiken om beslagen ten ijs in een mediation traject te kunnen stappen.

Bij het aanvragen van een rechtspositiebepaling gaat het om het in kaart brengen van jouw juridische situatie. Aleide Hendrikse-Voogt is een zeer ervaren Vfas-advocaat en mediator en zij zal samen met jou jouw persoonlijke situatie bespreken. Hierbij krijg je inzicht in jouw rechten en plichten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over alimentatie, de interpretatie van jouw huwelijkse voorwaarden/ samenlevingscontract, omgangsregelingen, vermogensverdeling en nog veel meer.

De uitkomst van deze rechtspositiebepaling kan jou helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen en hierdoor kun je met de coaching van Aleide op de achtergrond zelf het mediationproces op een stevige manier doorlopen. Aleide Hendrikse-Voogt heeft jarenlange ervaring bij het adviseren op de achtergrond bij mediation.

Als de mediation vastgelopen is….

Ook als je vastloopt of dreigt vast te lopen in een mediationproces, kun je Aleide om advies vragen. Aleide kan jou een second opinion geven, de alimentatie herberekenen, andere processuele inschattingen maken en geeft je tips en adviezen over hoe je het mediationtraject kunt hervatten/ doorzetten om alsnog tot de beste oplossing te komen. Ook kan ze jou coachen hoe je op de beste manier de onderhandelingen zou kunnen voeren en wat je zou kunnen doen om de contacten enigszins te normaliseren in de paniekerige fase die een scheiding vaak met zich meebrengt.

Aleide Hendrikse-Voogt vindt het belangrijk om je te ondersteunen in deze moeilijke en vaak emotionele periode. Neem daarom gerust contact met haar op voor een vrijblijvende kennismaking, om direct een afspraak te maken voor een rechtspositiebepaling of een second opinion bij mediation.

Coaching en/of mediation bij familieconflicten/breuklijnen

Heb jij slecht contact of helemaal geen contact meer met een familielid en/of jouw ex-partner? En heb je hier last van? Dan kun je hiervoor individuele coaching of gezamenlijke mediation voor inzetten bij Family Matters.

Relaties met familieleden kunnen ambivalent zijn. We willen nabijheid, maar tegelijkertijd streven we naar autonomie. We voelen een verplichting om onze familieleden bij te staan, maar verzetten ons tegen hun eisen. Soms vindt er een incident plaats, waardoor het contact voor langere tijd verbroken wordt. Het is dan onaanvaardbaar om nog contact te hebben.
Het gebrek aan contact kan ook nevenschade, stress en ongemak met zich meebrengen, niet alleen voor jezelf maar ook voor naaste familieleden. Soms voel je diep van binnen dat het tijd is om verder te gaan, maar lukt het jullie zelf niet meer het diepgewortelde conflict uit de wereld te helpen. Dan kan de inschakeling van coaching en/of mediation helpen. Vaak zit er achter het vulkanische incident dat tot de breuk heeft geleid een lange relatie, waarvan het incident een signaal kan zijn geweest. Mediator en coach Aleide zal samen met jou inzoomen op de ins en outs dat tot de breuklijn heeft geleid en wat ieders normen en waarden zijn. Family Matters is erin gespecialiseerd om mensen met gepolariseerde standpunten in een kortdurende traject te begeleiden naar wederzijds acceptabele oplossingen. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op.

Intervisie/ Peerreview

Intervisiebegeleiding

Het werken als professional in echtscheidingszaken kan heel intensief zijn. Je kunt met enige regelmaat worden blootgesteld aan hevige emoties van jouw cliënten. Hoe ga je als professional zelf om met boosheid? Of met verdriet? Aleide heeft samen met Corrie Haverkort een werkboek voor advocaten en mediators geschreven: van woede naar redelijkheid, weg van het toernooimodel (SWP, 2019), waarin vragen worden gesteld die bijdragen aan jouw bewustzijn omtrent jouw professioneel handelen. Aan de hand van dit boek verzorgen Aleide en/ of Corrie trainingen en intervisiebijeenkomsten.

Onder leiding van Aleide is het ook mogelijk om samen met collega’s in een veilige setting te reflecteren op je professionele handelen. Als externe begeleider ondersteunt Aleide het leerproces van de deelnemers in de intervisiegroep door de uitgangspunten en de methodiek te bewaken.

Mocht je met jouw groepje Aleide als vaste begeleider willen benaderen dan is dat mogelijk. Daarnaast verzorgt Aleide ook met enige regelmaat intervisie bijeenkomsten met een open inschrijving. Neem contact op met Aleide om het e.e.a. af te stemmen.

Aleide is erkend als gespreksleider intervisie door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Peerreview op het gebied van personen- en familierecht

Peerreview is een vorm van gestructureerde feedback waarbij Aleide als reviewer een juridische beoordeling uitvoert van dossiers van jou als advocaat. Deze vorm van feedback kan online of bij jou op kantoor plaats vinden. De tijdsinvestering is 4 uur per jaar en levert jou 4 (niet-juridische) PO-punten op. Vragen? Neem vrijblijvend contact met Aleide op.

Aleide is erkend als peerreviewer door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

House of Family Matters

Aan de Marspoortstraat 24 is het House of Family Matters gevestigd. De House of Family Matters biedt familie- en gezinsbegeleiding onder 1 dak.

In dit huis zijn alle mogelijke vormen van dienstverlening op het gebied van familievreugd en familieperikelen te vinden: echtscheidingsbegeleiding, mediation, relatietherapie, kindertherapie, crisisgesprekken in gezinnen, coaching van samengestelde gezinnen (stiefplan coaching), sprekers bij rouwdiensten, rouwbegeleiding, juridische, therapeutische, financiële en fiscale ondersteuning bij geboorte, trouwen, samenwonen, scheiden, samengestelde gezinnen en overlijden, trouwambtenaren en speeddating. Mocht je vragen hebben over een van de genoemde diensten, neem dan contact op.

Samen met jou kijken we welke vorm van begeleiding en welke deskundige begeleider het beste bij jouw hulpvraag past.